TSK Tongeren Vandaag 03 10 2019 GroepsfotoTONGEREN VANDAAG 03 10 2019
Gemaakt op donderdag 3 oktober 2019 21:33

Tongerse Schrijverskring - Voorstelling Jaarboek
“Plinius 2019” en Herdenking erevoorzitter Jo Gilissen.

Onder grote belangstelling en in aanwezigheid van een haast voltallig College van Burgemeester en Schepenen en onze trouwe leden van de Pers, mag ik als voorzitter van de TSK terugblikken op een bijzonder fijne voorstelling van onze 2de editie van Plinius met het thema “Moment”, en de herdenking van onze erevoorzitter Jo Gilissen

Voor de aanwezige familieleden van Jo, moet deze belangstelling zijn overgekomen als een warm en weldadig bad en een uiterlijk teken van respect naar Jo toe.

In haar toespraak en mooie bewoordingen liet wnd Burgemeester en Schepen van Cultuur, mevr. An Christiaens haar persoonlijk respect, mede als woordvoerster voor onze stad, duidelijk blijken.

Ook haar lof voor de TSK en onze inzet stak ze niet onder stoelen of banken.
Voor onze vereniging en voor de leden is de steun en lofprijzing van het College wel degelijk een hart onder de riem en motiverend, dit naar de toekomst toe.

Als uit het niets droegen 6 leden van onze vereniging beurtelings ieder een gedeelte van een gedicht van Jo voor, met name “De dichter”.

De familie van Jo mocht namens de leden van de TSK een passend geschenk(en) in ontvangst nemen.
De Bjètëls brachten op de door hen gekende wijze, twee prachtige lievelingsnummers van Jo Gilissen. Hun optreden was een waardige, mooie bekroning en afronding van deze avond.

Dank zij de Stad Tongeren konden de aanwezigen nog verder genieten van de fijne locatie “De Pline” en een receptie. Zo kregen de genodigden eveneens de gelegenheid om het jaarboek “Plinius 2019” aan te kopen tegen 15,00 €. Vanaf zaterdag zal het boek eveneens te verkrijgen zijn in de Standaardboekhandel en in het Stadsarchief.

Met dank voor uw interesse

Hartelijke groet,

Tilly Gielen
voorzitter TSK

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Inloggen