Historiek

De Tongerse Schrijverskring

De Tongerse Schrijverskring maakte aanvankelijk integraal deel uit van de Tongerse Kunstkring. Op 26 december 1952 werd een eerste lezing georganiseerd waarbij Hendrik Prijs kwam lezen uit eigen werk. 

In 1954 werd ook het tijdschrift “Ambrosia” van de Tongerse Kunstkring boven de doopvont gehouden. Het kende echter geen lang leven door het ontbreken van een echte literaire afdeling (slechts zeven nummers).

Het was in 1955 dat een literaire onderafdeling ontstond. De Tongerse Schrijverskring bracht in 1956 voor het eerst het Davidsfonds en het Willemsfonds samen bij een lezing “Limburgse dichters” door E.H. G. Michiels.

In 1958 nam Herman de Buyzer het roer van de Tongerse Kunstkring in handen en diverse afdelingen zagen nu het levenslicht. Dat jaar werden ook drie lezingen georganiseerd door de Schrijverskring: “Aspecten van de geschreven kunst in het kader van de Wereld-tentoonstelling”, “Aspecten van de beeldende kunst in het kader van de Wereld-tentoonstelling” en “Aspecten van de moderne muziek in het kader van de Wereld-tentoonstelling”.

Bij een instorting in het archief van de Tongerse Kunstkring ten huize van voorzitter de Buyzer in 1968 gingen zowat alle documenten verloren en bleef de geschiedenis van de Kunstkring en de Schrijverskring slechts vanaf dat jaar integraal bewaard.

Cielen Michel werd voorzitter van de Tongerse Schrijverskring in 1968 en geregeld werden samenkomsten georganiseerd. In 1970 nam André Dedeyster het roer over. Als eerste literaire publicatie verscheen: “Gedichten van Paul van der Hijden” en ook een infoblad zag het licht.

In 1973 werd een boekenbeurs georganiseerd en waren er uitgaven over Danny Hilven, Cesar Franck en “Zonder”. In het kader van een culturele veertiendaagse was er een literaire avond met Nederlandse en Franse poëzie.

In 1975 werd Guy Bleus ondervoorzitter en Freddy Bleus zorgde voor het secretariaat.
1977 was een succesvol jaar met voordrachten en lezingen van eigen werk door diverse leden, een wedstrijd “kort verhaal” en op 21 april een ontmoetingsavond met auteurs van bij ons. Ook ontstond er een literaire werkgroep ‘sciencefiction”. Het ledenaantal van de Schrijverskring steeg tot 35.

Ook 1978 mocht bogen ook grote successen. Zo kreeg de expo “Sciencefiction in woord en beeld” met aanwezigheid van diverse auteurs liefst 3.000 bezoekers over de vloer (Er waren zelfs bussen uit Amsterdam, Rotterdam en Luik).

Door te veel werk diende André Dedeyster in 1981 ontslag te nemen. Hij werd opgevolgd door Jo Gilissen. Deze bracht nieuw leven in de vereniging door in de eerste plaats te opteren voor publicatiemogelijkheden voor de leden. Gestart werd met een bloemlezing die de passende naam “Wedergeboorte” meekreeg.
Ook werd gestreefd naar een eigen tijdschrift. Jeannine Vanhaeren werd secretaris en in januari 1984 verscheen het eerste nummer van “Plinius”. 

Na twee jaar werd het tijdschrift om financiële redenen gefusioneerd met het tijdschrift “’t Kandelaartje”. Dit bleek achteraf toch niet de juiste beslissing en vanaf 1987 verscheen Plinius opnieuw als afzonderlijke publicatie maar dan in de vorm van een jaarboek.

Ondertussen was ook beslist om jaarlijkse poëzieprijzen te organiseren. In 1985 was de Tongerse Schrijverskring gastheer voor de Vereniging van Limburgse Auteurs en werden de auteurs van Belgisch- en Nederlands-Limburg in het Pliniusdomein ontvangen en werd er een rondleiding in de stad georganiseerd. Tevens was er dat jaar voor het eerst de Poëzieprijs van de Stad Tongeren en de Prijs Herman de Buyzer.
In de periode van 1991 - 1994 was Tilly Gielen voorzitter.
De Poëzieprijs van de Stad Tongeren bleek enkele jaren een erg succesrijk initiatief met inzendingen uit België en Nederland, met zelfs eenmaal een inzending uit Israël en 82 gedichten uit Suriname. De Tongerse Schrijverskring nam ook deel aan literaire avonden in Vlaanderen en Nederland. We denken hierbij aan Keerbergen, Bilzen, Dilbeek, Beringen, Zonhoven, Lommel, Lanaken, Hasselt, Valkenburg, Maastricht enz. 

Tal van leden behaalden literaire onderscheidingen en sommige werken werden in andere talen gepubliceerd. Ook de jaarlijkse poëzieprijzen in de Tongerse scholen kenden een ruim succes. Als eerste prijzen waren er dan schilderwerken van leden van de Tongerse Kunstkring. 
De kring telt zowat een dozijn leden en geregeld worden lezingen georganiseerd en zien bloemlezingen het levenslicht.

Tijdens de algemene vergadering van maart 2011 nam Melanie Willems ontslag als voorzitter/secretaris, een functie die ze zeven jaar waarnam. Ze werd vervangen door Geert Baar terwijl Guido Massonnet tot penningmeester werd aangesteld.

Tijdens de algemene vergadering van maart 2017 werd Tilly Gielen voor de 2de maal verkozen als voorzitter (1ste maal 1991-1994).
Jo Gilissen blijft ondervoorzitter; Micheline Cuypers secretaris; en Guido Massonnet penningmeester.

Sedert 2017 is eveneens de “Haiku - kern Limburg”  versmolten met de Tongerse Schrijverskring.

Door het vrij plotse en droevige overlijden van erevoorzitter Jo Gilissen op 30 oktober 2018, volgde Katti Deleener Jo op als ondervoorzitter.

De kring telt momenteel 23 leden.