Statuten

Gegevens geschreven door de voorzitter.

 1. De Tongerse Schrijverskring wil een vriendenkring zijn van auteurs met als doel de Nederlandstalige literatuur te propageren  (via lezingen, boekvoorstellingen, publicaties enz.), ondersteuning te bieden via raadgevingen en het wegnemen van drempelvrees.

 2. De Kring kan niet verantwoordelijk gesteld worden, noch op financieel noch op ethisch vlak, voor publicaties van de leden. Ook niet bij bloemlezingen uitgegeven door de Kring. De leden kunnen geen vergoeding eisen ten overstaan van hun deelname aan een bloemlezing gepubliceerd door de Tongerse Schrijverskring.
  Officiële mededelingen namens de TSK of over haar leden via de gebruikelijke kanalen, gebeuren uitsluitend door of via de voorzitter of zijn afgevaardigde, dit in het kader van de wet op de auteursrechten en de wet op de privacy.

 3. De Kring is een volledig zelfstandig werkende afdeling van de Koninklijke Tongerse Kunstkring VZW met eigen statuten en beheer.
  De leden van de Tongerse Schrijverskring mogen het  “Wettelijk Depot” nummer
  van de Koninklijke Tongerse Kunstkring gebruiken.

 4. De Kring heeft vanaf 2004 een eigen vertegenwoordiging in de Stedelijke Culturele Raad door een lid dat door de leden van de TSK wordt aangeduid.

 5. Tijdens de vergadering van 27.03.2017 werd Tilly Gielen verkozen als nieuwe voorzitter van de TSK en als afgevaardigde in de Cultuurraad van de Stad Tongeren.
  contactgegevens: Tilly Gielen, “De Open Poort”, Ketsingerdries  32, 3700  Tongeren.
  Tel. 012 23 37 64 en Gsm. 0477 24 43 71 
  Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Website: www.deopenpoort.be.

 6. Na het overlijden van ondervoorzitter en erevoorzitter Jo Gilissen in oktober 2018, werd tijdens de Jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering dd 26 februari 2019, Katti Deleener met een meerderheid van stemmen, verkozen tot ondervoorzitter.
     
 7. Secretaris TSK is Micheline Cuypers.
  Het secretariaat is gevestigd Maastrichtersteenweg  298, 3700 Tongeren.
 8. Penningmeester is Guido Massonnet.

 9. Het voorstel tot aanvaarding van een nieuw lid dient aan de leden voorgelegd tijdens een vergadering en goedgekeurd door minstens tweederde van de aanwezige leden of door de leden van het bestuur.
  De goedkeuring van deze aanvaarding ontvangt het nieuwe lid via  mailbericht.

 10. Als minstens één derde van de leden schriftelijk een stemming vragen over het aanstellen van een nieuwe voorzitter/ondervoorzitter/secretaris of penningmeester, dient een aangetekend schrijven gericht aan het secretariaat, dient deze stemming binnen de twee maanden georganiseerd, en worden alle leden minstens één week vooraf hiervan schriftelijk verwittigd.

 11. Wie, zonder verwittiging, drie opeenvolgende vergaderingen afwezig blijft, zal als ontslagnemend worden beschouwd. Het bestuur kan eveneens leden ontzetten bij inbreuken tegen de goede werking en de statuten van de TSK.

 12. Na iedere vergadering wordt aan de leden een verslag toegestuurd met tevens
  de datum van de volgende vergadering.

 13. De penningmeester zal op verzoek van de voorzitter en op regelmatige basis tijdens de vergadering het kasverslag ter inzage voorleggen en jaarlijks op de eerste vergadering het jaarverslag voorlezen. Deze eerste vergadering zal als algemene statutaire vergadering worden beschouwd.

 14. Guido Massonnet (penningmeester) en ondervoorzitter Katti Deleener, zijn gemachtigd  om de nodige bankverrichtingen uit te voeren. Zij dienen zich daartoe NIET samen op de bank aan te bieden. De handtekening van een van beiden volstaat.

 15. Een kopie van deze statuten wordt door de leden ondertekend en ieder lid ontvangst een kopij van de statuten.
       
  Goedgekeurd tijdens de vergadering van 05 september 2017 en aangepast tijdens de jaarlijkse algemene statutaire vergadering dd. 26 februari 2019.