De Tongerse Schrijverskring wil een vriendenkring zijn van auteurs met als doel de 
    Nederlandstalige literatuur te propageren (via lezingen, boekvoorstellingen,
    publicaties enz.), ondersteuning te bieden via raadgevingen en het wegnemen van
    drempelvrees.

2. De Kring kan niet verantwoordelijk gesteld worden, noch op financieel noch op
    ethisch vlak, voor publicaties van de leden. Ook niet bij bloemlezingen uitgegeven
    door de Kring. De leden kunnen geen vergoeding eisen ten overstaan van hun
    deelname aan een bloemlezing gepubliceerd door de Tongerse Schrijverskring.

3. De Kring is een volledig zelfstandig werkende afdeling van de Koninklijke
    Tongerse Kunstkring VZW met eigen statuten en beheer. De leden van de 
    Tongerse Schrijverskring mogen het “Wettelijk Depot” van de Kunstkring 
    gebruiken.

4. De Kring heeft vanaf 2004 een eigen vertegenwoordiging in de Stedelijke Culturele
    Raad door een lid dat door de leden van de TSK wordt aangeduid.
   
5. Tijdens de vergadering van 27.03.2017 werd Tilly Gielen verkozen als nieuwe
    voorzitter van de TSK en als afgevaardigde in de cultuurraad.
    contactgegevens: Tilly Gielen, “De Open Poort”, Ketsingerdries 32,
    3700  Tongeren. Tel. 012 23 37 64 en Gsm. 0477 24 43 71 
    Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Website: www.deopenpoort.be.

6. Ondervoorzitter TSK is erevoorzitter Jo Gilissen
    

7. Secretaris TSK is Micheline Cuypers. Het secretariaat is gevestigd 
    Maastrichtersteenweg  298, 3700 Tongeren           


8. Penningmeester is Guido Massonnet


9. Het voorstel tot aanvaarding van een nieuw lid dient aan de leden voorgelegd 
    tijdens een vergadering en goedgekeurd door minstens tweederde van de 
    aanwezige leden of goedgekeurd via mailbericht.

10. Als minstens drie leden schriftelijk een stemming vragen over het aanstellen van 
      een nieuwe voorzitter/ondervoorzitter/secretaris of penningmeester, dient  een 
      aangetekend schrijven gericht aan het secretariaat, dient deze stemming binnen 
      de twee maanden georganiseerd en worden alle leden hiervan schriftelijk
      verwittigd (minstens één week vooraf).

11. Wie, zonder verwittiging, drie opeenvolgende vergaderingen afwezig blijft, zal als 
      ontslagnemend worden beschouwd.

12. Na iedere vergadering wordt aan de leden een verslag toegestuurd met tevens
      datum van de volgende vergadering. 

13. De penningmeester zal op iedere vergadering het kasverslag ter inzage 
      voorleggen en jaarlijks op de eerste vergadering het jaarverslag voorlezen. Deze
      eerste vergadering zal als algemene statutaire vergadering worden beschouwd.

14. Guido Massonnet (penningmeester) en erevoorzitter Jo Gilissen zijn gemachtigd 
      om de nodige bankverrichtingen uit te voeren. Zij dienen zich daartoe NIET 
      samen op de bank aan te bieden. De handtekening van een van beiden volstaat.

15. Een kopie van deze statuten wordt door de leden ondertekend en ieder lid 
      ontvangst een kopij van de statuten.
     
Goedgekeurd tijdens de vergadering van 05 september 2017.

Inloggen