1. De Tongerse Schrijverskring wil een vriendenkring zijn van  
    auteurs met als doel de
Nederlandstalige literatuur te 
    propageren  (via lezingen, boekvoorstellingen,

    publicaties enz.), ondersteuning te bieden via raadgevingen en 
    het wegnemen van
drempelvrees.

2. De Kring kan niet verantwoordelijk gesteld worden, noch op 
    financieel noch op
ethisch vlak, voor publicaties van de leden. 
    Ook niet bij bloemlezingen uitgegeven
door de Kring. De leden
    kunnen geen vergoeding eisen ten overstaan van hun

    deelname aan een bloemlezing gepubliceerd door de Tongerse
    Schrijverskring.


3. De Kring is een volledig zelfstandig werkende afdeling van de
    Koninklijke
Tongerse Kunstkring VZW met eigen statuten en 
    beheer. De leden van de
Tongerse Schrijverskring mogen het 
    “Wettelijk Depot” van de Kunstkring
gebruiken.

4. De Kring heeft vanaf 2004 een eigen vertegenwoordiging in de
    Stedelijke Culturele
Raad door een lid dat door de leden van de 
    TSK wordt aangeduid.

   
5. Tijdens de vergadering van 27.03.2017 werd Tilly Gielen
    verkozen als nieuwe
voorzitter van de TSK en als afgevaardigde
    in de cultuurraad.

    contactgegevens: Tilly Gielen, “De Open Poort”, Ketsingerdries 
    32,
3700  Tongeren. Tel. 012 23 37 64 en Gsm. 0477 24 43 71 
    Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Website: www.deopenpoort.be.

6. Ondervoorzitter TSK is erevoorzitter Jo Gilissen
    
7. Secretaris TSK is Micheline Cuypers. Het secretariaat is 
    gevestigd
Maastrichtersteenweg  298, 3700 Tongeren           

8. Penningmeester is Guido Massonnet

9. Het voorstel tot aanvaarding van een nieuw lid dient aan de
    leden voorgelegd
tijdens een vergadering en goedgekeurd door
    minstens tweederde van de 
aanwezige leden of goedgekeurd 
    via  mailbericht.


10. Als minstens drie leden schriftelijk een stemming vragen over
      het aanstellen van
een nieuwe
      voorzitter/ondervoorzitter/secretaris of penningmeester, dient 
      een
aangetekend schrijven gericht aan het secretariaat, dient
      deze stemming binnen
de twee maanden georganiseerd en
      worden alle leden hiervan schriftelijk
verwittigd (minstens één
      week vooraf).


11. Wie, zonder verwittiging, drie opeenvolgende vergaderingen 
      afwezig blijft, zal als
ontslagnemend worden beschouwd.

12. Na iedere vergadering wordt aan de leden een verslag
      toegestuurd met tevens
datum van de volgende vergadering. 

13. De penningmeester zal op iedere vergadering het kasverslag
      ter inzage
voorleggen en jaarlijks op de eerste vergadering het
      jaarverslag voorlezen. Deze
eerste vergadering zal als
      algemene statutaire vergadering worden beschouwd.


14. Guido Massonnet (penningmeester) en erevoorzitter Jo Gilissen
      zijn gemachtigd 
om de nodige bankverrichtingen uit te voeren.
      Zij dienen zich daartoe NIET
samen op de bank aan te bieden.
      De handtekening van een van beiden volstaat.


15. Een kopie van deze statuten wordt door de leden ondertekend
      en ieder lid
ontvangst een kopij van de statuten.
     
Goedgekeurd tijdens de vergadering van 05 september 2017.

Inloggen