Tentoonstelling met voorleesmomenten Ursulakapel - maand februari 2020

TSK 2020 Uitnodiging Tentoonstelling Ursulakapel februari 2020

Februari 2020 - Week van de Poëzie - Leespodium Standaardboekhandel

TSK 2020 Uitnodiging Week van de Poëzie Leesnamiddagen Standaardboekhandel 1 en 2 februari 2020

03 oktober Voorstelling "Plinius 2019" en Herdenking erevoorzitter Jo Gilissen

TSK Tongeren Vandaag 03 10 2019 Foto wnd Burgemeester en Schepen van Cultuur mevr. An ChristiaensAls voorzitter van de Tongerse Schrijverskring, doet het mij heel veel plezier om op deze mooie septemberdag een bijzonder evenement aan te kondigen van onze TSK.

Op 3 oktober e.k. stellen wij "Plinius 2019" aan jullie voor. Dit bijzonder mooi geworden jaarboek staat bol van de haiku's, gedichten, kortverhalen en meer, van onze leden. In aansluiting op het Cultureel zomerevenement, kozen wij voor het thema "Moment".

Met dit jaarboek wenst de TSK eveneens een eerbetoon te brengen aan onze overleden erevoorzitter Jo Gilissen. Hetgeen Jo voor onze stad en onze vereniging heeft gedaan, mochten we zo maar niet laten voorbij gaan.

Op donderdag 3 oktober - de dag van Jo zijn verjaardag -
maken wij er met een vleugje humor - eigen aan Jo - een mooie, respectvolle avond van om zijn "leven" te vieren en onze nieuwe "Plinius".

Wij nodigen u dan ook van harte uit om dit samen met ons te doen. Het boek is die avond te koop aan 15.00 € en nadien in de Standaard boekhandel, Stadsarchief.

Warme groet,

Tilly Gielen
TSK Tongeren Vandaag 03 10 2019 Foto voorzitter Tilly Gielen

03 oktober Voorstelling "Plinius 2019" en Herdenking erevoorzitter Jo Gilissen

TSK Tongeren Vandaag 03 10 2019 GroepsfotoTONGEREN VANDAAG 03 10 2019
Gemaakt op donderdag 3 oktober 2019 21:33

Tongerse Schrijverskring - Voorstelling Jaarboek
“Plinius 2019” en Herdenking erevoorzitter Jo Gilissen.

Onder grote belangstelling en in aanwezigheid van een haast voltallig College van Burgemeester en Schepenen en onze trouwe leden van de Pers, mag ik als voorzitter van de TSK terugblikken op een bijzonder fijne voorstelling van onze 2de editie van Plinius met het thema “Moment”, en de herdenking van onze erevoorzitter Jo Gilissen

Voor de aanwezige familieleden van Jo, moet deze belangstelling zijn overgekomen als een warm en weldadig bad en een uiterlijk teken van respect naar Jo toe.

In haar toespraak en mooie bewoordingen liet wnd Burgemeester en Schepen van Cultuur, mevr. An Christiaens haar persoonlijk respect, mede als woordvoerster voor onze stad, duidelijk blijken.

Ook haar lof voor de TSK en onze inzet stak ze niet onder stoelen of banken.
Voor onze vereniging en voor de leden is de steun en lofprijzing van het College wel degelijk een hart onder de riem en motiverend, dit naar de toekomst toe.

Als uit het niets droegen 6 leden van onze vereniging beurtelings ieder een gedeelte van een gedicht van Jo voor, met name “De dichter”.

De familie van Jo mocht namens de leden van de TSK een passend geschenk(en) in ontvangst nemen.
De Bjètëls brachten op de door hen gekende wijze, twee prachtige lievelingsnummers van Jo Gilissen. Hun optreden was een waardige, mooie bekroning en afronding van deze avond.

Dank zij de Stad Tongeren konden de aanwezigen nog verder genieten van de fijne locatie “De Pline” en een receptie. Zo kregen de genodigden eveneens de gelegenheid om het jaarboek “Plinius 2019” aan te kopen tegen 15,00 €. Vanaf zaterdag zal het boek eveneens te verkrijgen zijn in de Standaardboekhandel en in het Stadsarchief.

Met dank voor uw interesse

Hartelijke groet,

Tilly Gielen
voorzitter TSK

Afscheid van Jo

08 november 2018


Beste vrienden,

Gisteren namen we op een serene wijze afscheid van Jo.

Met zijn heengaan, is er een moeilijke periode voor ons aangebroken, voor ieder op zijn of haar manier.
Jo was een man uit één stuk met zoveel kwaliteiten. Hij was als een steunpilaar tegen dewelke je altijd kon leunen, indien nodig… die bijstuurde waar het moest.

Wij zijn nu gedwongen om verder te gaan, zonder hem, zonder zijn steun, kennis en levenservaring. Net of we nu op eigen benen moeten gaan staan.

Verschillende onder ons verloren bovendien een goede vriend, hetgeen een gevoel van – nog steeds niet kunnen vatten – en ontreddering met zich mee brengt…

De leden van de TSK zullen hun krachten echter moeten bundelen en op de ingeslagen weg verder gaan. Op die manier kunnen we tonen dat Jo zijn jarenlange inzet niet vergeefs is geweest en vooral het best “zijn leven eren” …

Met warme groet,

Tilly Gielen
voorzitter TSK